Produkter och tjänster

Kävynkeruu
Kävynkeruu
Siemenet

Klängning- och fjövårdtjänst

Vi erbjuder omfattande frövårdtjänst. Våra kunder tar hand om uppsamling, vi ansvarar för allt annat. Vi klänger kottar, renar och lagrar fröer, gör grobarhetsprov, tar hand om stamintyg för fröpartie och levererar fröer från våra lager enligt kundens behov. Fröburkar i hörnet av kylskåpet hör till historien. Med hjälp av vår vårdtjänst förbättrar du grobarhet av skogssådd och ökar avkastning av skogen.

Kottplockningstjänst

Kottplockning särskilt på fröplantager har varit en del av vårt tjänsteutbud redan från och med år 2013. Tillsammans med vår entreprenör Skogran har vi moderniserat kottplockning. Miljoner liter kottar har gått genom våra samlares händer.

Fröer

Vår egen produktion möjliggör såväl små som stora leveranser av fröer allt flexiblare. Goda fröer är som garanti också för plantor från vår egen produktion. Fröer väljs med tanke på kundens föryngringsyta, geografiska läge samt förhållanden och odlas till högklassiga plantor.

Metsänviljelytaimet
Kasvatus
Taimet

Skogsdlingsplantor

Skogsodlingsplantor av god kvalitet levereras till våra kunder från tre Pohjan Taimi plantskolor: från Juga, Kannus och Kemijärvi. Bekanta dig närmare med våra pålitliga plantor på Skogsplantor-mellanblad.

Katso kaikki metsätaimet
Istutus ja metsänhoito
Istutus
Metsänhoito

Planteringstjänst

Vår planteringstjänst är ett heltäckande sätt att sköta skogsföryngring. Vi tar hand om skogsbruk från plantskola till plantering. Våra kunder sparar tid och resurser när vi tar hand om föryngringskedjan. 
Vi kan producera hela tjänsten enligt givna arbetsinstruktioner eller plantera kundens egna plantor. I vår totaltjänst kommer plantor från våra plantskolor utan att kunder behöver bekymra sig över plantornas rutter eller vård. Vi tar också hand om egenkontroll och rapportering av arbete. Vi ger alltid en kvalitetsgaranti till plantor och arbete.

Vi erbjuder planteringstjänst till skogsägare huvudsakligen genom skogsvårdsföreningar och skogstjänstföretagare i Finland samt i Norrbottens och Västerbottens län i Sverige. Vår partner Skogran, som är specialiserad i skogsplanteringar och har över 10 års erfarenhet, tar hand om genomförande av arbeten.

Vår planteringstjänst startade år 2012. Under det första året gick det cirka 1,3 miljoner plantor genom vår tjänst. År 2016 planterade vi över 7 miljoner plantor.

Raivaussahatyöt
Kasvava
Tuotto

Röjningsågsarbeten

Vård av plantebestånd, tidiga gallringar och förskottsröjningar blev en del av vårt tjänsteutbud år 2015. Skograns yrkeskunniga skogsarbetare ansvarar för genomförande av arbeten: med flera års erfarenhet är kvalitet av arbetet strålande. År 2016 gjorde vi röjningssågsarbeten på cirka 3000 hektar.
Vi kan snabbt genomföra stora projekt. Rapportering och egenkontroll inkluderas naturligtvis i vår tjänst.