Skogsplantor

Tall, Airblock 196

1-årig
Liten klump
Odlingstäthet 1322 st./m2
Plantstorlek 9 +/- 4cm
Klumpvolym 30 cm3

Lämplig planteringsplats
Torra- karga och relativt torra moar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 4 och 5

Tall 121

1-årig
Liten klump
Odlingstäthet 816 st./m2
Plantstorlek 10 +/- 5cm
Klumpvolym 50 cm3

Lämplig planteringsplats
Torra- karga och relativt torra moar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 5

Tall 81

1-årig
Mellan klump
Odlingstäthet 546 st./m2
Plantstorlek 12 +/- 5cm
Klumpvolyms 100 cm3

Lämplig planteringsplats
Torra- karga och relativt torra moar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 5,5

Gran 121

1-årig
Liten klump
Odlingstäthet 816 st./m2
Plantstorlek 12 +/- 5cm
Klumpvolym 100 cm3

Lämplig planteringsplats
Relativt torra moar, färska moar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 5

Gran 81/100

1-årig
Mellan klump
Odlingstäthets 546-681 st./m2
Plantstorlek 20 +/- 5cm
Klumpvolym 85-100 cm3

Lämplig planteringsplats
Relativt torra moar, färska moar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 5,5

Gran 81

2-årig
Mellan klump
Odlingstäthet 546 st./m2
Plantstorlek 25 +/- 5cm
Klumpvolym 100 cm3

Lämplig planteringsplats
Färska- och lundartade moar, åkrar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 5,5

Gran 64

2-årig
Stor klump
Odlingstäthet 431 st./m2
Plantstorlek 28 +/- 5cm
Klumpvolym 125 cm3

Lämplig planteringsplats
Färska- och lundartade moar, åkrar
Lämpligt planteringsredskap
Planteringsrör nr 6

Foto: Merja Roininen