Skogsplantor

Inhemska trädarter tall, gran och björk hör till den finska skogsvården och landskapet. För specialområden kan man också välja andra trädarter: lärk, masurbjörk och klibbal är de vanligaste valen. Förfråga från plantskolor vilka speciella trädarter är tillgängliga.